Nike Air Max Muške

Godina 1987 ljudska populacija je dostigla brojku pet milijardi. Cijeli svijet je osim ostalog, morao riješavati, koju će obuću će svi ti ljudi nositi? U tvrtki Nike su odlučili na nadolazeće upite reagirati izradom modela obuće, …