Nike Dunk

Model Nike Dunk se proslavio 1985.godine, kad je bio prilagođen potrebama košarke. Silueti Nike Dunk je rasla popularnost zahvaljujući predstavljanju višestranog dizajna te kombinaciji dizajna u školskim bojama. Tenisica Nike Dunk…