UVJETI I ODREDBE

poslovna tvrtka Footshop s.r.o
sa sjedištem na Pobřežní 667/78, 186 00, Prag 8, Češka Republika
Identifikacijski broj: 24288128
upisan u trgovački registar koji vodi Općinski sud u Pragu, dokument 192700, Odjeljak C za prodaju robe putem on-line trgovine na adresi www.footshop.hr

 

Footshop s.r.o. "društvo s ograničenom odgovornošću", registrirano prema zakonima Češke Republike, registrirano pod brojem: 24288128 u Trgovačkom registru u Pragu, dionica C, punilo 192700, s temeljnim kapitalom od 200.000 eura sa sjedištem i registriranim uredom na adresi: Pobřežní 667/78, Prag 8, djelujući preko svog ovlaštenog zastupnika Petra Hajdučeka, koji djeluje kao generalni direktor.

Definicije

Opće odredbe

Korisnički račun

Intelektualno vlasništvo

Naručivanje robe

Cijena i plaćanje

Povlačenje iz ugovora

Povrat i razmjena

Prijevoz i dostava

Jamstvo

Viša sila

Ostala prava i obveze stranaka

Zaštita podataka

Informacije o dobavljaču i kolačići

Odgovornost

Obavijesti

Mjerodavno pravo

Cijeli ugovor

Rješivost

Razno

Pravila o privatnosti1. Definicije

1.1. Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima prodaje imaju sljedeće značenje:

“Kupac” znači svaka fizička osoba koja kupuje Proizvod putem internetske trgovine Prodavatelja koji se nalazi na adresi www.footshop.com i / ili bilo kojeg pojedinca koji naručuje proizvod putem Web stranice.

"Građanski zakonik" znači češki građanski zakonik br. 89/2012 Kol.

"Narudžba" znači narudžbenica i njezine izmjene i dopune za isporuku Proizvoda koje je postavio Kupac i / ili bilo koji pisani ugovor za opskrbu Proizvoda ovisno o slučaju.

"Stranke" znači Prodavatelj i Kupac i "Stranka" će se tumačiti u skladu s tim.

"Osobni podaci" znači ime, prezime, adresa, identifikacijski broj, porezni identifikacijski broj, adresa e-pošte, broj telefona i datum rođenja kupca , i imat će značenje navedeno u Europskim direktivama o zaštiti osobnih podataka, Direktivi 95/46 / EC, Direktivi 2002/21 / EZ i Direktivi 2002/58 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. godine.

"Proizvod" znači bilo koji proizvod koji je dostupan za prodaju na web-mjestu, a kojeg Prodavač isporučuje Kupcu prema ovim Uvjetima i odredbama.

“Kupoprodajni ugovor” znači ugovor između prodavača i kupca za opskrbu proizvoda u skladu s ovim Uvjetima i odredbama.

"Odredbe i uvjeti" označava uvjete i odredbe navedene u ovom dokumentu kako ga Prodavatelj povremeno mijenja, zajedno sa svim njegovim prilozima i svim dokumentima na koje se upućuje u ovom dokumentu.

"Korisnički račun" označava Kupčev online račun koji Kupcu omogućuje korištenje Web stranice za Narudžbe proizvoda.

"Prodavatelj" znači Footshop Ltd. "Društvo s ograničenom odgovornošću", društvo s ograničenom odgovornošću, osnovano prema zakonima Češke Republike, registrirano pod brojem: 24288128 u Trgovačkom registru u Pragu, dionica C, punilo 192700, s temeljnim kapitalom od 200.000 Eura s registriranim uredom i sjedištem na adresi: Pobřežní 667/78, Prag 8, djelujući preko svog ovlaštenog predstavnika Petra Hajdučeka, koji djeluje u svojstvu glavnog direktora.

"Web-mjesto" je u vlasništvu i njime upravlja Footshop s.r.o koji se nalazi na adresi www.footshop.com. 

2. Opće odredbe

2.1. U skladu s odredbama članka 1751. stavak 1. Građanskog zakonika, ovi Uvjeti i odredbe primjenjivat će se na sva prava i obveze stranaka koja proizlaze iz i / ili u vezi s kupoprodajnim ugovorom zaključenim između prodavatelja i kupca i / ili nastali pod i / ili u vezi s korištenjem web-mjesta i / ili koji proizlaze iz i / ili u vezi s korištenjem internetske trgovine Prodavatelja i / ili proizlaze iz i / ili u vezi s prodajom Proizvoda na internetskoj stranici putem internetske trgovine Prodavatelja. Internetska trgovina Prodavatelja je u vlasništvu Prodavatelja i nalazi se na Web stranici: www.footshop.com.

2.2 Kupac izjavljuje da je upoznat s ovim Odredbama i uvjetima i prihvaća poštovanje ovih Odredbi i uvjeta. Bilo koja od narudžbi i / ili potvrda narudžbe i / ili kupnje Proizvoda i / ili kupnje Usluga putem web-mjesta podrazumijeva potpuno i formalno prihvaćanje ovih Uvjeta i odredbi od strane Kupca i podliježe tim Uvjetima i odredbama.

2.3 Primjenjivost ovih Općih uvjeta izričito je isključena ako je Kupac i / ili osoba koja namjerava kupiti Proizvod putem Internet stranice pravna osoba i / ili trgovački ili poslovni obrt.

2.4 Bilo koje odredbeili odredbe ovog Ugovora o odstupanju može biti dogovorena između stranaka u pisanom obliku u Ugovoru o prodaji, u suprotnom će biti ništavna. Ova odstupanja prenose se na ove Uvjete i odredbe.

2.5 Ovi Opći uvjeti čine sastavni dio kupoprodajnog ugovora. Ugovor o prodaji i Uvjeti i odredbe izrađuju se na češkom jeziku. Stranke su suglasne da svaki ugovor o prodaji sklopljen između stranaka može biti izrađen samo na engleskom jeziku.

2.6 Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti, izmijeniti i / ili izmijeniti ove Uvjete i odredbe po vlastitom nahođenju u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Nove odredbe stupaju na snagu na dan objavljivanja na internetskoj stranici. Odredbe ovog članka ne dovode u pitanje prava i obveze koje već postoje prema uvjetima iz prethodnih Općih uvjeta.

3. Korisnički račun

1.3 Prije postavljanja narudžbe na web stranicu, kupac se može registrirati u odjeljku "Prijava / Registracija" i izraditi korisnički račun. Kupac može naručiti bez registriranja na web-mjestu ako je web-mjesto to dozvoljava. Kupac je povezan za bilo koju narudžbu s korisničkog računa.

2.3 Kupac priznaje i odgovoran je osigurati da su svi Osobni podaci i druge informacije koje Kupac dostavi Prodavatelju u trenutku registracije na Korisnički račun istinite, potpune i ažurirane. Svi osobni podaci i ostale informacije Kupca smatrat će se povjerljivim informacijama. Kupac će obavijestiti Prodavatelja u pisanom obliku, u što kraćem roku, izmjene u svojim osobnim podacima. Stranke su suglasne da će se Osobni podaci i druge informacije koje je dostavio Kupac smatrati istinitim i točnim.

3.3 Nakon registracije, kupac će primiti lozinku od Prodavatelja za pristup na račun. Korisničko ime Kupca i lozinka smatrat će se povjerljivim informacijama i Kupac se obvezuje da će ove podatke čuvati u tajnosti i osigurati ih od trećih osoba. Kupac prihvaća da je njegov račun osoban i može ga koristiti samo kupac.

3.4 Prodavatelj zadržava pravo brisanja Korisničkog računa ako Kupac ostane neaktivan u razdoblju od 2 (dvije) godine i / ili ako Kupac ne poštuje odredbe ovih Općih uvjeta i / ili ako se kupac ne pridržava odredbi kupoprodajnog ugovora i / ili ako kupac promijeni svoj operativni sustav i učini ga nespojivim s funkcioniranjem internetske stranice.

3.5 Kupac potvrđuje i prihvaća da se Korisnički račun može prekinuti tijekom održavanja hardvera i / od strane Prodavatelja ili trećih strana.

3.6 Prodavatelj ni pod kojim uvjetima neće biti odgovoran za ispravno funkcioniranje korisničkog računa. Stranke su izričito dogovorene da prodavatelj može ažurirati korisnički račun bez prethodne obavijesti.

3.7 Prodavatelj zadržava pravo brisanja narudžbe na kojoj je koristio više kupona za popust.

3.8 Prodavatelj zadržava pravo brisanja narudžbe na robi koja se prodaje za manje od 10% od uobičajene cijene ili manje od 1 EUR (trošak dostave se ne smatra cijenom robe).
4. Intelektualno vlasništvo

4.1. Kupac priznaje i prihvaća da se dizajn i grafički prikaz web-mjesta, bilo koje baze podataka i / ili elemenata objavljenih na web-mjestu mogu zaštititi zakonom o pravima intelektualnog vlasništva. Kupac priznaje i prihvaća da je pravo korištenja internetske stranice strogo ograničeno na gledanje i / ili dojam informacija dostupnih na web-mjestu za njegovu osobnu upotrebu. Kupac neće imati pravo na druga prava osim onih izričito navedenih ovdje gore spomenutim elementima.


5. Naručivanje robe

5.1. Kupac priznaje i prihvaća da prezentiranje Proizvoda na Web stranici služi samo u informativne svrhe. Kupac ne podliježe nikakvim obvezama kupnje. Odredbe članka 1732. stavka 2. Građanskog zakonika se ne primjenjuju. Sve fotografije i / ili ilustracije Proizvoda prikazanih na web stranici nemaju ugovornu vrijednost.

5.2. Web stranica sadrži informacije o Proizvodima, Cijenama i troškovima otpremanja i pakiranja, osobito ako Naručeni Proizvod ne može biti, zbog svoje prirode, vraćen zajedničkim i općeprihvaćenim načinom isporuke.

5.3. Troškovi dostave i pakiranja podliježu uvjetima na web-stranici.

5.4. Kako bi kupio Proizvod, Kupac bira Proizvod po vlastitom izboru i dodaje stavku u svoju online košaricu za kupnju koja je dostupna na Web stranici klikom na "dodaj u košaricu". Nakon dodavanja Proizvoda, Kupac mora postaviti Narudžbu na web stranici, popunjavanjem informacija koje se odnose na:

5.4.1. naručen Proizvod

5.4.2. način plaćanja,

5.4.3. uvjete isporuke i troškove dostave.

5.5. Nakon popunjavanja Naloga Kupac je dužan dostaviti Prodavatelju klikom na gumb „Potvrdi narudžbu“. Pretpostavlja se da su sve informacije koje je dostavio Kupac potpuna i točna. Nakon primitka Naloga, Prodavatelj će Kupcu dostaviti potvrdu Narudžbe putem adrese e-pošte koju je Kupac dao u Narudžbi i / ili na Korisničkom računu. Ova potvrda narudžbe samo je potvrda da je Prodavatelj primio narudžbu, ali ne potvrđuje prihvaćanje ponude Kupca za kupnju Proizvoda. Prodavatelj ima pravo odbiti Narudžbu u bilo kojem trenutku do trenutka kada su otpremljeni Proizvodi koji odgovaraju Nalogu. Ugovorni odnos između Kupca i Prodavatelja bit će sastavljen samo nakon što Prodavatelj pošalje Narudžbu.

5.6. Ovisno o količini Proizvoda, Cijena ili troškovi dostave, Prodavatelj zadržava pravo zatražiti dodatnu potvrdu Narudžbe od strane Kupca u pisanom obliku ili telefonom.

5.7. Kupnja Proizvoda podliježe ograničenjima vezanim uz prirodu proizvoda.

5.8. Kupac priznaje i prihvaća rizike koji su svojstveni sredstvima za udaljenu komunikaciju. Sve naknade povezane s korištenjem sredstava daljinske komunikacije, kao što su internetske veze, telefonske naknade, snosi isključivo Kupac i izračunava se na temelju standardnih naknada. Stranke su suglasne da se smatra da svaka komunikacija putem elektroničkih sredstava od strane prodavatelja predstavlja pisanu komunikaciju kakvu mogu zahtijevati zakonske odredbe.

5.9. Prodavatelj izjavljuje svu odgovornost za uklanjanje bilo kojeg Proizvoda s Web stranice i / ili uređivanje bilo kojeg sadržaja Web stranice u bilo koje vrijeme i / ili u slučaju da Prodavatelj odbije obraditi bilo koju Narudžbu.

5.10. Prodavatelj zadržava pravo otkazati sve narudžbe, koje imaju više od jednog primjenjenog kupona, ili ako ima više od 20% popusta na već snižene proizvode.

 

6. Cijena i plaćanje

6.1. Sve cijene proizvoda uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV), ali ne uključuju troškove dostave. Cijene Proizvoda vrijede samo za razdoblje kada su prikazane na Web stranici. Stranke se mogu dogovoriti o uvjetima koji odstupaju od ovog članka.

6.2. Kupac je dužan prodavatelju platiti cijenu naručenog Proizvoda zajedno s troškovima dostave u iznosu dogovorenom između stranaka pod uvjetima koji su ovdje opisani.

6.3. Prodavatelj prihvaća sljedeće načine plaćanja Cijena i povezane troškove dostave:

6.3.1. u gotovini

6.3.1.1. pri osnivanju prodavatelja na adresi: Pobřežní 667/78, Praha 8;

6.3.1.2. na prodajnom mjestu kako je navedeno u Nalogu;

6.3.2. elektronskim putem

6.3.2.1. bankovnim prijenosom na račun koji je ovdje naveden:

IBAN: CZ5855000000005011266034
BIC/SWIFT: RZBCCZPP

Raiffeisenbank, a.s.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

Varijabilni simbol: broj narudžbe;

6.3.2.2. kreditnom karticom.

6.4. Prodavatelj ima pravo izmijeniti Cijene Proizvoda i troškove dostave u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Kupcu će biti naplaćena cijena Proizvoda i povezani troškovi isporuke prikazani na web stranici u trenutku potvrde narudžbe pod uvjetom da su Proizvodi trenutno dostupni.

6.5. Stranke su suglasne da se od Kupca neće tražiti predujam, bez utjecaja na odredbe članka 6.9 Odredbi i uvjeta koje se odnose na obvezu Kupca da unaprijed plati Cijena Proizvoda i ako nije izričito navedeno drugačije u ovim Općim uvjetima.

6.6. Ako Kupac odabere način plaćanja u gotovini, Cijena i povezani troškovi plaćaju se nakon preuzimanja Proizvoda od strane Kupca. U slučaju plaćanja elektroničkim sredstvima, Cijena se plaća u roku od 5 (pet) kalendarskih dana od trenutka sklapanja kupoprodajnog ugovora, a to je trenutak kada Kupac šalje Narudžbu Prodavatelju.

6.7. Ako Kupac odluči platiti Cijenu elektroničkim putem, Kupac će naznačiti varijabilni simbol plaćanja kako je ovdje navedeno. Uplata postaje učinkovita i potpuna i Narudžba će biti obrađena nakon što Prodavatelj primi sve svote koje se odnose na Proizvod, kao što su Cijena proizvoda i povezani troškovi isporuke.

6.8. Prodavatelj zadržava vlasništvo nad Proizvodima sve dok ne primi potpunu i djelotvornu isplatu Proizvoda od Kupca. Ako Prodavatelj ne primi uplatu u roku od 10 (deset) kalendarskih dana od datuma kada Kupac pošalje Narudžbu Prodavatelju, Prodavatelj zadržava pravo obustaviti ili otkazati Narudžbu.

6.9. Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati plaćanje Cijene Proizvoda unaprijed, posebno ako Kupac ne potvrdi Narudžbu kako je predviđeno u članku 5.6 ovih Uvjeta i odredbi. Bilo koja odredba koja odstupa od ovog načela neće se primjenjivati, osim ako je izričito navedeno drugačije u zakonskim obveznim najvažnijim pravilima.

6.10. Prodavatelj jamči Kupcu, po vlastitom nahođenju, smanjenje cijene Proizvoda koje se ne može kombinirati s drugim smanjenjem koje mu odobri Prodavatelj.

6.11. Prema važećim zakonima i / ili ako je to uobičajeno u uobičajenim poslovnim praksama, Prodavatelj će izdati račun na elektroničku adresu Kupca. Račun će se izdati samo uz cjelovito plaćanje Cijena Proizvoda. Prodavatelj je odgovoran za plaćanje PDV-a (Porez na dodanu vrijednost).

7. Povlačenje iz ugovora

7.1. Kupac priznaje da prema odredbama Odjeljka 1837 Građanskog zakonika nije moguće, između ostalog, povući iz Ugovora o kupnji u vezi s opskrbom robe modificirane prema želji Kupca ili njegove / njene osobe, od Ugovora o kupoprodaji u slučaju isporuke robe koja je predmet brzog propadanja, koja je nakon isporuke nepovratno pomiješana s drugom robom, iz Ugovora o kupnji za isporuku robe u zatvorenoj ambalaži koju je potrošač uklonio iz ambalaže i iz higijenskih razloga se ne mogu vratiti i iz Ugovora o kupnji za isporuku audio ili video zapisa ili računalnog programa čija je originalna ambalaža oštećena.

7.2. Kupac ne može odustati od kupoprodajnog ugovora za robu, čija je ograničena šansa za kupnju dobivena u natječaju nazvanom "nagradna igra", jer je predmet Ugovora prema članku 1840, st. C) Građanskog zakonika.

7.3. U slučaju da se ne spominje u članku VI.1. ili VI.2. ili u drugom slučaju u kojem Kupac ne može odstupiti od Ugovora o kupnji, Kupac ima pravo odustati od Ugovora o kupnji u skladu s odredbom Odjeljka 1829, stavka 1 Građanskog zakonika u roku od 14 (četrnaest) dana od dana primitka roba.

7.4. Uz članak VI.3., Prodavatelj kupcu daje i rok za vraćanje robe u obliku odustajanja od Ugovora o kupnji (osim za robu čije se pravo vraćanja isključuje) u roku od petnaest (15) do trideset (30) ) dana od dana primitka robe.

7.5. Ako je predmet Ugovora o kupnji više vrsta robe ili isporuka više dijelova, taj rok teče od datuma posljednje isporuke robe. Povlačenje iz Ugovora o kupnji mora se poslati Prodavatelju u roku navedenom u člancima VI.3 i VI.4. Za povlačenje iz Ugovora o kupnji, Kupac može koristiti obrazac koji je preuzet OVDJE. U slučaju povlačenja od kupoprodajnog ugovora, može se javiti u prodavateljeve prostorije ili na e-mail adresu prodavatelja help@footshop.hr

7.6. U slučaju povlačenja iz Ugovora o kupnji u skladu s člankom VI.3 ili VI.4 Uvjeta, Ugovor o kupoprodaji otkazuje se od samog početka. Roba se mora vratiti Prodavatelju u roku od četrnaest (14) dana od dana slanja ugovora povlačenja Prodavatelju. Ako Kupac odustane od Ugovora o kupnji, Kupac snosi troškove povezane s povratom robe Prodavatelju, čak i ako se roba ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem.

7.7. U slučaju povlačenja iz Ugovora prema članku VI.3. Uvjeta, Prodavatelj će nadoknaditi sredstva primljena od Kupca u roku od četrnaest (14) dana od povlačenja iz Ugovora o kupnji. U slučaju gotovinske dostave, sredstva će biti vraćena na bankovni račun, a u drugim slučajevima bit će vraćena na isti način na koji ih je Prodavatelj primio od Kupca. Prodavatelj je također ovlašten vratiti uplatu koju je Kupac izvršio već nakon što Kupac vrati robu, ili na drugi način, ako Kupac pristane na to i bez dodatnih troškova prema Kupcu. Ako Kupac odustane od Ugovora o kupoprodaji, Prodavatelj nije dužan vratiti primljena sredstva Kupcu prije nego što Kupac vrati robu ili dokaže da je roba poslana Prodavatelju.

7.8. U slučaju povlačenja iz Ugovora prema članku VI.4 Uvjeta (ugovorno povlačenje), Kupac ima pravo na povrat u visini kupovne cijene (nakon odbitka dodatnih troškova ili potraživanja Prodavatelja), u obliku kreditne knjižice ili vouchera u visini kupovne cijene vraćene robe koja se može koristiti za daljnje kupnje u trgovini ili u on-line trgovini.

7.9. U slučaju povlačenja iz Ugovora u skladu s člankom VI.3 ili VI.4 Uvjeta ostvarenih putem poslovnog mjesta izvan Češke Republike (ugovorni partner Prodavatelja), Prodavatelj nema pravo na povrat novca ili izdavanja voucher (pohraniti kredit). U tom slučaju Kupac je dužan Prodavatelju dostaviti svoj broj bankovnog računa (IBAN), na koji će se sredstva poslati u roku od 14 dana. U slučaju primitka vouchera (kredita za kupnju), Kupac je dužan Prodavatelju dostaviti adresu korespondencije ili e-mail adresu na koju će se voucher poslati u roku od 14 dana.

7.10. Prodavatelj ima pravo nadoknaditi prigovor o šteti nastaloj na robi na zahtjev Kupca za povrat kupoprodajne cijene.

7.11. U slučajevima kada Kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u skladu s odredbama Odjeljka 1829., stavka 1. Građanskog zakonika, Prodavatelj ima pravo da se povuče iz Ugovora o kupnji u bilo koje vrijeme dok Kupac ne preuzme robu. U tom slučaju Prodavatelj će bez nepotrebnog odgađanja Kupcu vratiti kupovnu cijenu na račun koji Kupac odredi u slučaju plaćanja pouzećem. U slučaju plaćanje unaprijed, Prodavatelj će vratiti kupovnu cijenu na isti način na koji je primljen ili na bankovni račun Kupca, ovisno o izboru Prodavatelja.

7.12. Ako je poklon kupcu isporučen zajedno s robom, ugovor o poklonu između Prodavatelja i Kupca zaključuje se pod uvjetom da se Kupac povuče iz kupoprodajnog ugovora, a ugovor o darivanju se izgubi i Kupac je dužan vratiti robu zajedno s danim poklonom prodavatelju.

7.13. Prodavatelj zadržava pravo poništiti narudžbu robe za koju je umjesto jednoga primjenjeno više kupona za popust, ili ako se na već diskontiranu robu primjenjuje više od 20% popusta.


8. Povrat i razmjena

8.1. Ako Kupac iskoristi svoje pravo da se povuče iz kupoprodajnog ugovora u skladu s člankom 7.2 ovih Uvjeta i odredbi, ugovor o prodaji postaje ništavan. Proizvodi moraju biti vraće od strane Kupca, Proizvođaču u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana nakon što je obavijestio prodavatelja o odluci o povlačenju iz kupoprodajnog ugovora. Smatra se da je razdoblje od 14 dana poštivano ako Kupac vrati Proizvod u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana. Kupac će snositi troškove vezane uz povrat proizvoda čak i ako se proizvodi ne mogu vratiti uobičajenim i općeprihvaćenim načinom isporuke.

8.2. Ako Kupac iskoristi pravo povlačenja sukladno članku 7.4 ovih Uvjeta, Prodavatelj će nadoknaditi sve iznose primljene od Kupca u vezi s Proizvodom najkasnije 14 (četrnaest) kalendarskih dana nakon što je obaviješten o Kupčevoj odluci o povlačenju iz kupoprodajnog ugovora. Prodavatelj se obvezuje da će Kupcu nadoknaditi na isti način plaćanja koji je izabran tijekom početne transakcije, osim kako je izričito navedeno drugačije u nastavku. Ako je Proizvod isporučen na prodajnom mjestu, Prodavatelj će obaviti naknadu putem bankovnog prijenosa. Ako se Kupac složi, Prodavatelj može Kupcu nadoknaditi novac po primitku Proizvoda od Kupca, ako za takvu vrstu transakcije ne nastanu dodatni troškovi.

8.3. Prodavatelj može uskratiti naknadu Kupcu dok ne primi Proizvod na koji se odnosi pravo povlačenja i / ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je vratio Proizvod na koji se odnosi pravo povlačenja, osim ako nije izričito dogovoreno drugačije među strankama.

8.4. Kupac ne može odustati od kupoprodajnog ugovora za robu, čija je ograničena šansa za kupnju dobivena u natječaju nazvanom "nagradna igra", jer je predmet Ugovora prema članku 1840, st. C) Građanskog zakonika.

8.5. Prodavatelj zadržava pravo nadoknaditi odštetni zahtjev koji se odnosi na štete koje je Kupac prouzročio na Proizvodu u odnosu na zahtjev za povratom cijene Proizvoda na koji se odnosi pravo na povlačenje.

8.6. Prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u slučajevima navedenim u članku 1829. stavku 1. Građanskog zakonika. Prodavatelj može ostvariti to pravo dok Kupac ne preuzme Proizvode koje isporučuje Prodavatelj. Ako je plaćanje Cijene Proizvoda izvršeno elektroničkim putem, Prodavatelj će Kupcu bez odgode nadoknaditi cijenu na bankovni račun Kupca. U slučaju da je plaćanje izvršeno na drugi način, Prodavatelj će Kupcu, po izboru Prodavatelja, nadoknaditi na isti način kako je izabran za početnu transakciju ili na bankovni račun Kupca.

8.7. Ako se Prodavatelj odluči ponuditi poklon Kupcu, smatra se da je ugovor o donaciji zaključen između stranaka s klauzulom o isteku roka važenja u slučaju odustajanja Kupca od kupoprodajnog ugovora. U slučaju takvog povlačenja, ugovor o donaciji će postati ništavan i Kupac se obvezuje vratiti Proizvod i dar Prodavatelju.


9. Prijevoz i dostava

9.1. Ako Kupac izričito odabere određenu vrstu isporuke, iako je Prodavatelj ponudio uobičajenu i općenito prihvatljivu vrstu isporuke koja bi imala manje troškove prijevoza, Kupac će snositi razliku u troškovima između ove dvije vrste isporuke i rizika gubitka Proizvoda je proslijeđen na Kupca.

9.2. Ako je prema ugovoru o prodaji kupac odabrao mjesto isporuke u narudžbi, Kupac je dužan preuzeti Proizvod nakon dostave. Ako Kupac ne preuzme Proizvod, Kupac će platiti 20 (dvadeset) eura ne dovodeći u pitanje štete koje oštećeni može potraživati ​​i Prodavatelj ima pravo raskinuti kupoprodajni ugovor. Prodavatelj također zadržava pravo dodati Kupca na popis nepouzdanih kupaca (u daljnjem tekstu "crna lista") koji podrazumijeva obvezu Kupaca da unaprijed plati Cijenu Proizvoda elektroničkim putem na bankovni račun prodavatelja.

9.3. Ako je zbog isključive krivnje Kupca Prodavatelj dužan nastaviti s ponavljajućom isporukom ili drugačijom vrstom isporuke od one navedene u Nalogu, Kupac snosi troškove povezane s takvom vrstom dostave.

9.4. Isporuka Proizvoda može podlijegati dodatnim uvjetima ako ih izdaje Prodavatelj. Sve ostale informacije koje se odnose na isporuku Proizvoda dostupne su na Plaćanje i Dostava.

9.5. Isporučujemo svim zemljama izvan Europske unije bez plaćanja carine. To znači da će primatelj biti odgovoran za bilo koji lokalni porez na promet ili uvozne pristojbe koje naplaćuje dostavljač narudžbe. Cijene i poreze određuje ciljna zemlja. Ne možemo se smatrati odgovornim ako lokalni carinski organi odgađaju proces ili žele zaplijeniti bilo koju stavku ili naplatiti uvozne carine. Korisnik je odgovoran za plaćanje poreza. Naknadu plaća primatelj kuriru putem kreditne kartice ili u gotovini prilikom dostave pošiljke.10. Jamstvo

10.1. Kupac potvrđuje da Proizvodi prikazani na web stranici možda ne odgovaraju točno stvarnim proizvodima u smislu imidža, dimenzija ili boje.

10.2. Prava i obveze stranaka koje proizlaze ili su u vezi s ovim Uvjetima i odredbama podliježu obveznim prevladavajućim pravnim pravilima, osobito kako je predviđeno člancima 1914. do 1925., od 2099. do 2117. i od 2161 do 2174 Građanskog zakonika i Kodeks koji se odnosi na prava potrošača broj 634/1992, kako je naknadno izmijenjen.

10.3. Prodavatelj jamči Kupcu da će Proizvodi:

10.3.1. udovoljiti opisu koji je dao Prodavatelj i svim primjenjivim specifikacijama i biti bez grešaka i ostati takvi 24 mjeseca nakon isporuke;

10.3.2. pridržavati se opisa dogovorenog između stranaka i ako se stranke nisu sporazumjele o bilo kojem opisu, proizvod će biti u skladu s opisom koji je dao prodavatelj ili kupac ili opisom koji je kupac mogao razumno očekivati ​​s obzirom na prirodu Proizvoda i oglašavanje Proizvoda od strane Prodavatelja;

10.3.3. je prikladan za bilo koju posebnu svrhu za koju se Proizvod iste vrste normalno koristi ili u svrhu koju je naveo Prodavatelj;

10.3.4. pokazati kvalitetu i izvedbu Proizvoda koje je Prodavatelj dostavio Kupcu kao uzorak ili model;

10.3.5. imati dogovorenu količinu, kvalitetu i težinu;

10.3.6. poštivati ​​sve primjenjive zakonske i regulatorne zahtjeve.

10.4. Po isporuci, Kupac je isključivo odgovoran za provjeru pakiranja i prijavljuje sve nedostatke na dostavnici prijevozniku Proizvoda i Prodavatelju. U slučaju da je ambalaža slomljena i / ili je proizvod oštećen i / ili je proizvod neispravan, kupac ima pravo odbiti takav neispravan proizvod. Stranke se izričito dogovaraju da Prodavatelj neće uzeti u obzir sva kasnija jamstvena potraživanja.

10.5. Prodavatelj je odgovoran za latentne nedostatke Proizvoda. Kupac mora poduzeti radnju koja proizlazi iz latentnih nedostataka u roku od dvije (2) godine od otkrića nedostatka. U slučaju da se kvar pojavi u roku od 6 (šest) mjeseci nakon preuzimanja Proizvoda od strane Kupca, Proizvod se smatra neispravnim u trenutku preuzimanja od strane Kupca.

10.6. Ako Prodavatelj prihvati postojanje nedostatka, Prodavatelj ima pravo, po svom izboru, ili nadoknaditi Cijenu Proizvoda ili zamijeniti neispravan proizvod. Strane su suglasne da Prodavatelj neće izvršiti nikakvu nadoknadu ako je Proizvod korišten ili oštećen od strane Kupca. Dokaz o postojanju latentnog nedostatka mora dostaviti Kupac, osim u slučaju koji je ovdje izričito naveden.

10.7. Obavijest koja se odnosi na jamstva šalje Kupac odgovarajućoj ustanovi Prodavatelja pod uvjetom da je proizvod ili sjedište Prodavatelja.

10.8. Prodavatelj se odriče svake odgovornosti za nedostatke koji su vidljivi u trenutku preuzimanja Proizvoda od strane Kupca.

10.9. Jamstvo Prodavatelja će biti isključeno u slučaju vanjske štete Proizvoda ili u slučajevima pogrešne uporabe Proizvoda od strane Kupca ili u slučajevima nesukladne uporabe Proizvoda od strane Kupca ili u slučajevima nemara Kupca ili u slučaju pogrešnog održavanja Proizvoda od strane Kupca ili u slučaju da je Cijena već umanjena za neispravan proizvod ili u slučaju da je cijena već umanjena zajedničkim dogovorom stranaka i u slučajevima normalne uporabe Proizvoda od strane Kupca.

10.10. Sva druga prava i obveze stranaka koja se odnose na jamstvo nalaze se u odjeljku jamstva na našoj internetskoj stranici.


11. Viša sila

11.1. U slučaju štrajkova, poteškoća ili drugih događaja zbog općih ili izvanrednih uvjeta koji bi utjecali na isporuku Proizvoda, Prodavatelj je ovlašten odgoditi ili poništiti Narudžbe. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakve događaje koji proizlaze iz događaja izvan njegove razumne kontrole.12. Ostala prava i obveze stranaka

12.1. Vlasništvo nad Proizvodima bit će preneseno Kupcu nakon što Kupac plati Cijenu Proizvoda i pripadajuće troškove dostave.

12.2. Prodavatelj obavještava Kupca da Prodavatelj ne podliježe moralnom kodeksu kao što je navedeno u članku 1826. stavku 1., točki e) Građanskog zakonika.

12.3. Tijelo nadležno za bilo kakvo izvansudsko rješavanje sporova u vezi s potrošačkim sporovima i praćenje usklađenosti s Kodeksom potrošača br. : Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Matični broj: 000 20 869, internet adresa: http://www.coi.cz.

12.4. Prodavatelj izjavljuje da je dobio poslovnu licencu tvrtke. Ured za licenciranje trgovine će pratiti poštivanje poslovne licence tvrtke. Češko tijelo za zaštitu podataka će pratiti poštivanje osobnih podataka.

12.5. Prodavatelj snosi rizike navedene u članku 1765. stavku 2. Građanskog zakonika.13. Zaštita podataka

13.1. Prava i obveze Kupca propisane su Europskom direktivom 95/46 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka i sve nacionalne zakone koji provode ove direktive. Kupac daje suglasnost za prikupljanje i / ili obradu i / ili snimanje svojih Osobnih podataka od strane Prodavatelja, kao što su: ime, prezime, adresa, identifikacijski broj, porezni identifikacijski broj, adresa e-pošte, broj telefona i datum rođenja.

13.2. Osobni podaci Kupca prikupljat će se i / ili obrađivati ​​i / ili evidentirati u svrhu provedbe prava i obveza koje proizlaze ili su u vezi s ovim Uvjetima i / ili Ugovorom o prodaji i / ili upravljanjem Korisničkim računom. Ako se Kupac ne protivi obradi njegovih Osobnih podataka od strane Prodavatelja, Prodavatelj ima pravo prikupiti i / ili obraditi i / ili zabilježiti Osobne podatke u svrhu obraćanja Kupcu komercijalne komunikacije i druge informacije koje se odnose na proizvode, web-mjesta ili osnivanja prodavatelja. Korištenjem internetske stranice Kupac daje izričiti pristanak na obradu svojih Osobnih podataka. Suglasnost Kupca u skladu s ovim člankom koji se odnosi na marketinške svrhe je besplatan i neobvezan i ne dovodi u pitanje sklapanje kupoprodajnog ugovora između stranaka.

13.3. Prodavatelj će također imati pravo prikupiti i / ili obraditi i / ili zabilježiti Osobne podatke Kupca iz sigurnosnih razloga, poštivati ​​zakonske i regulatorne zahtjeve i da se osobni podaci Kupca mogu dostaviti sudskim vlastima na zahtjev.

13.4. Kupac ima pravo:

13.4.1. na pristup osobnim podacima;

13.4.2. prigovoriti obradi njegovih osobnih podataka;

13.4.3. pribavljanje informacija koje se odnose na njegove osobne podatke;

13.4.4. izmijeniti ili izbrisati osobne podatke.

13.5. U tu svrhu Kupac može ostvariti prava iz članka 12.4 ovih Uvjeta i odredbi, kontaktirajući Prodavatelja elektroničkim putem na adresu: help@footshop.hr

13.6. Kupac se obvezuje osigurati da su Osobni podaci koje je dostavio Prodavatelju točni, potpuni i ažurirani, posebno u trenutku registracije, na korisničkom računu ili u Narudžbi. Kupac je dužan bez odgađanja obavijestiti prodavatelja o svakoj promjeni svojih osobnih podataka. Stranke su suglasne i prihvaćaju da Prodavatelj neće biti odgovoran za neuspjeh u dostavi Naloga ako Kupac dostavi Prodavatelju netočne i / ili nepotpune osobne podatke.

13.7. Prodavatelj ima pravo zahtijevati od treće strane, kontrolora, da obrađuje Osobne podatke Kupca.

13.8. Prijevoznici Proizvoda imaju pravo na pristup Osobnim podacima ako je to potrebno za obavljanje njihovih dužnosti kao prijevoznika. Osobni podaci smatrat će se povjerljivim informacijama i ne smiju biti otkriveni od stranaka trećim stranama, osim kako je ovdje izričito navedeno.

13.9. Prodavatelj će obrađivati ​​Osobne podatke tijekom vremenskog razdoblja potrebnog za ostvarivanje prava i obveza koje proizlaze ili su povezane s ovim Uvjetima i odredbama i / ili Ugovorom o prodaji.

13.10. Prodavatelj će osobne podatke obrađivati ​​ručno ili pomoću elektroničkih sredstava automatskim ili neautomatskim sredstvima.

13.11. U slučaju kršenja odredbi koje se odnose na Osobne podatke, osobito u slučaju neovlaštenog pristupa Osobnim podacima, uništenja ili namjernog neovlaštenog mijenjanja Osobnih podataka, obrade Osobnih podataka kojima se krši privatni život Kupca ili U slučaju kršenja zakonskih zahtjeva ili ako obrada Osobnih podataka premašuje svrhu navedenu u ovim Uvjetima i odredbama, Kupac može:

13.11.1. zatražiti pojašnjenje od prodavatelja ili sakupljača u vezi s obradom njegovih osobnih podataka;

13.11.2. zahtijevati ispravljanje situacije.

13.12. Prodavatelj će dostaviti Kupcu podatke o svojim Osobnim podacima. U tu svrhu Prodavatelj može zatražiti naknadu koja ne prelazi troškove potrebne za pružanje takvih informacija.14. Podaci o prodavatelju i kolačići

14.1. Kupac priznaje i prihvaća da će sva komunikacija Prodavatelja koja se odnosi na ili koja proizlazi iz korištenja web stranice biti poslana na njegovu adresu e-pošte kako je naznačeno u vrijeme registracije. Kupac prihvaća primiti sve obavijesti i / ili informacije, uključujući poslovnu komunikaciju i / ili potvrdu i / ili izjavu u bilo kojem slučaju od Prodavatelja u vezi s Proizvodima, uslugama ili Prodavateljem na adresu e-pošte Kupca kako je naznačeno na vrijeme registracije.

14.2. Kupac prihvaća instalaciju i pohranu kolačića na svom računalu. Kolačići su male tekstualne datoteke koje izdaje Prodavatelj kako bi se olakšalo pregledavanje Interneta na web-mjestu i prilagodila prezentacija Web-mjesta. U slučaju da kupac odbije instalaciju i pohranu kolačića na svom računalu, navigacija na web-mjestu i / ili bilo koje i sve usluge koje su predložene na web-stranici i / ili interaktivne značajke web-mjesta mogu biti ograničene ili nedostupne. 
 15. Odgovornost

15.1. Ni u kojem slučaju prodavateljeva ukupna odgovornost za štete koje proizlaze iz ovog Ugovora iz bilo kojeg razloga i zbog bilo kojeg uzroka prekoračenja ukupnog iznosa Narudžbe.16. Obavijesti

16.1. Sve obavijesti i informacije upućene Kupcu bit će poslane na elektroničku adresu Kupca. Kupac se obvezuje bez odlaganja obavijestiti Prodavatelja o svakoj promjeni svoje elektronske adrese.

17. Mjerodavno pravo

17.1. Ovi Uvjeti i odredbe, kao i sva prava i obveze koji proizlaze ili se na bilo koji način odnose na predmet ovih Uvjeta i odredbi, uređivat će se, tumačiti, provoditi u skladu s češkim zakonom. Svaki spor, paket ili postupak koji se odnosi na ove Uvjete i odredbe ili koji proizlaze iz njih, bit će izneseni pred isključivu nadležnost nadležnih sudova u Pragu, u Češkoj Republici.

18. Cijeli sporazum

18.1. Odredbe i uvjeti i svi dokumenti koji su izričito navedeni u ovim Uvjetima i odredbama čine cjelokupni ugovor između Kupca i Prodavatelja u vezi s predmetom ovih Uvjeta i odredbi i zamjenjuju svaki prethodni sporazum između stranaka, osim izričito navedeno ovdje.19. Rješivost

19.1. Ako je bilo koja odredba ovih Uvjeta i pravila učinjena nevažećom i / ili neprovedivom i / ili koju je nadležni sud učinio nevažećim ili neprovedivim, takva nevaljanost ili neprovedivost neće utjecati na valjanost ili provedivost drugog dijela odredbe ili bilo koje druge odredbe ovih uvjeta i / ili kupoprodajnog ugovora. Neprimijenjene odredbe tako ostaju u punoj snazi ​​i učinku.

20. Razno

20.1. Ugovor o prodaji, uključujući Uvjete i odredbe, pohranit će se elektroničkim putem i neće biti dostupan Kupcu.

20.2. Svaka obavijest i / ili prepiska poslana od strane Kupca Prodavatelju u skladu s ovim Uvjetima i odredbama odnose se na Prodavateljevu adresu: Footshop Sklad, U tabulky 3020, hala X, 193 00 Praha 20, Česká Republika, i / ili e-mail adresu: help@footshop.hr, telefon: +385 31 331 305

Uvjeti i odredbe koji vrijede do 25. svibnja 2018. možete pronaći OVDJE.