adidas Xare Boost

Xare Boost nova je futuristička silueta s tri pruge, izgrađena na temelju tisuća Boost mikročestica koje svaki vaš korak pretvaraju u iskustvo ovisnosti. Adidas Xare Boost je izvrsna tenisica za trčanje, ali je i izvrsna tenisica …

Prazna kategorija

Ne može se sve izgraditi u jednom danu. Vratite se u svoju zonu komfora sa našom najnovijom kolekcijom streetweara.