Jason Markk

Marka Jason Markk osnovana je 2007. godine  kao proizvođač sredstva za čišćenje cipela i trenutno se smatra brojem 1 u ovoj industriji.