adidas Forum Hi

Skočite visoko. Predstavljamo adidas Forum HI siluetu - najvišu od tri moguće verzije legendarne adidas Forum HI siluete, jednu od najuspješnijih serija s tri pruge u godinama. Retro koji simbolizira budućnost. Jer tamo ćete prona…