Nike Air Trainer

Nike Air Trainer je kolekcija, u kojoj ćete naći tri razna modela obuće označenih brojevima od 1 do 3. Između modela su minimalne razlike, kako bi svatko mogao izabrati to, što mu najviše odgovara. Tipične su zanimljive varijante …