by Parra

by Parra je marka koju je osnovao umjetnik koji živi u Amsterdamu. Njegov je rad post i pop art slika i postao je vrlo popularan zahvaljujući njoj. On tada prenosi svoj posao na odjeću.