SANDQVIST

Marka SANDQVIST osnovana je u Stockholmu 2004. godine od strane dva brata Antona i Daniela Sandqvista i njihovog prijatelja Sebastiana. Zajedno su duša cijelog društva. Njihova glavna inspiracija je krajolik sa šumama, rijekama i nenastanjenim područjima, ali i urbani način života.